Форми діяльності ЦПНД:

  • наукові конференції, круглі столі, тренінги, семінари, форуми;
  • засідання секцій ЦПНД;
  • засідання Ради ЦПНД;
  • надання аналітичних довідок за результатами аналізу перспективного законодавства України;
  • участь членів організації у роботі громадських, координаційних рад при органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів;
  • видання наукової, довідкової, публіцистичної юридичної літератури.