Сфери дослідження ЦПНД

 


  • актуальні проблеми цивільно-правового регулювання обігу товарів та послуг, спадкового права, захисту прав власників;
  • конституційна реформа в Україні, актуальні питання виборчого права;
  • актуальні проблеми корпоративного права, банкрутства, боротьби з рейдерськими атаками;
  • адміністративна реформа в Україні, практика діяльності адміністративних судів;
  • актуальні проблеми кримінального права та процесу, кримінології та криміналістики;
  • реформування трудового законодавства України, пенсійна реформа в Україні;
  • правові засоби захисту та охорони навколишнього природного середовища, правове регулювання земельних відносин.