Структура ЦПНД

Загальні збори членів ЦПНД - найвищий керівний орган організації, в повноваження якого входить обрання Голови та Правління організації, заслуховування їхніх звітів з подальшим затвердженням, визначення стратегії розвитку організації.

Рада ЦПНД – колегіальний керівний орган організації, який складається з восьми осіб, сім з яких представлять кожну секцію ЦПНД. Восьмим членом Ради ЦПНД є Голова ЦПНД, який її очолює. Рада ЦПНД затверджує бюджет організації, поточні плани діяльності, здійснює загальну координацію діяльності організації.

Голова ЦПНД очолює ЦПНД та Раду ЦПНД, представляє організацію у зносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними особами приватного права, координує роботу Секретаріату ЦПНД.

Секретаріат ЦПНД – виконавчий орган організації, який надає організаційну допомогу Раді ЦПНД, Секціям ЦПНД та окремим його членам під час здійснення ними статутної діяльності

Секції ЦПНД:

  • секція цивільного права та процесу;
  • секція конституційного права;
  • секція господарського права та процесу;
  • секція адміністративного права та процесу;
  • секція кримінального права та процесу, кримінології та криміналістики;
  • секція трудового права та права соціального забезпечення;
  • секція екологічного та земельного права.