ГО «Центр правових наукових досліджень» є некомерційним недержавним об’єднанням вчених-юристів, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної науки в Україні.

ГО «Центр правових наукових досліджень» був заснований у 2008 році групою науковців, які представляли київську наукову школу права.

Головні завдання ЦПНД:

  • організація наукових конференції;
  • проведення круглих столів, засідань, семінарів, тренінгів з актуальних правових питань;
  • науковий аналіз перспективного законодавства України;
  • здійснення комплексних наукових дослідження стану правового регулювання важливих сфер суспільних відносин як приватного, так публічного характеру;
  • надання організаційної та інформаційної підтримки молодим науковцям-юристам (студентам, аспірантам, здобувачам);
  • видання наукової, публіцистичної та довідкової юридичної літератури;
  • здійснення тлумачення діючого законодавства України шляхом видання науково-практичних коментарів;
  • співпраця з науковими юридичними організаціями інших держав.